Comment on page

การนำรหัสไปใช้ในเครื่องอื่น

คลิกปล่อยรหัส จะมีป๊อปอัพเด้ง ให้กดยืนยัน หลังจากนั้นสามารถนำรหัสไปใช้ในเครื่องอื่นได้ *1รหัสสามารถใช้ได้เครื่องเดียวเท่านั้น